Balans en evenwicht in deze bizarre tijd

Er is al veel verteld over het virus dat ons leven op zijn kop zet, vanuit positief oogpunt en vanuit negatief oogpunt. De mensheid wordt steeds weer 2 kanten opgeleid, waardoor de dualiteit van het aardse bestaan, weer duidelijk ervaren wordt. We hebben vorig jaar vaak tegenover elkaar gestaan. We hebben gediscussieerd over de agrarische sector, het milieu, vaccinatie, zwarte piet, vuurwerk, het Corona virus en nu komt het volgende onderwerp 5G.
We blijven als mensen overspoeld door berichtgeving, waar je voor of tegen kunt zijn. Waarom is dat op dit moment zo duidelijk? Heeft het een reden?

Ik heb het gevoel, dat we op een keerpunt staan in onze evolutie en dat we ons nu gaan beseffen, dat we niet meer hoeven te oordelen, maar met elkaar in gesprek gaan om van elkaar invalshoek te leren. Samen verbinden en daardoor ook naar elkaars mening willen luisteren, zodat je naar elkaar toe kunt groeien. Eén groep worden, die op een andere manier wil gaan leven. Leven met een hoofdletter. We weten namelijk helemaal niet meer wat echt leven inhoudt. Leven was tot nu toe werken en geld verdienen. Kinderen moeten een systeem onder de knie krijgen en wanneer dat niet lukt, dan is dat jammer maar helaas. Elk kind werkt op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau en dat zegt voldoende. Intelligentie is marktwaar.
Een mens is echter meer dan zijn verstandelijk vermogen. Een mens wordt mens, door zijn gevoel, door empathie en liefde, door rust en geborgenheid, door aandacht en begrip. Wanneer we niet meer meegaan in het oordeel of een mening, wanneer we meer met ons hart gaan kijken, zou het dan mogelijk zijn om een ander leven te scheppen.
2020 Is het jaar van creatie. Het is een jaar, waarop nieuwe fundamenten mogen ontstaan, waarop een aarde mag gaan groeien door zorg en aandacht, liefde en respect. De mensen die bij Lichtgidsen hun jaarbegeleiding hebben gehad, hebben deze boodschap telkens te horen gekregen: “Wanneer jij van jouw leven een hemel op aarde mocht maken, hoe zou je dat dan doen?”. Het eerste wat dan naar voren kwam was: ‘In liefde naar jezelf kijken en vanuit die liefde de ander ontmoeten”. Een hemel op aarde kan pas ontstaan, wanneer jij jezelf op waarde ziet en op jouw podium gaat staan, met het besef dat deze liefde voor iedereen beschikbaar is. De ander draagt de liefde ook. Aan ons om dat bij jezelf en de ander te ontdekken.
Dan wordt de aarde een plaats waar kinderen mogen opgroeien met hun talenten en hun gaven, die ze vanuit hun hart kunnen en mogen delen. Dan komen de verbindingen tot stand en zal de mensheid een groep van eenheid zijn en de dualiteit verdwenen.

Let eens op, hoe vaak je ergens een oordeel over hebt.

Vaak is dat oordeel, een oud patroon, waaraan jezelf ooit hebt moeten voldoen en met dat patroon wordt de omgeving gewogen.

~ Karin

Update van Workshop Geschenken voor 2020

Wat heeft het eerste kwartaal je gebracht en wat zal 2020 verder brengen?

Tijdens de workshop ‘Ontdek jouw geschenken voor 2020’ heb je ervaren wat 2020 voor jou in petto heeft.
Je hebt hierbij persoonlijk contact gemaakt met de Engelen en Opgestegen Meesters om elke maand van 2020 afzonderlijk te bekijken.
We hebben in 2019 het jaar besproken. Maar het is nu zo’n bizarre tijd, dat extra inzichten wellicht handig zullen zijn. Het lijkt namelijk allemaal stil te staan, maar er is wel degelijk beweging gaande. Door deze situatie waarin we nu verkeren, komen emoties omhoog en (oude) angsten tonen zich wellicht. Heb je misschien meer inzichten of advies nodig, maak dan een afspraak. Dan gaan we samen kijken hoe de Engelen hun werk verrichten en je helpen.

We vinden het fijn als je een reactie achterlaat